Phúc lợi

E&W Co., Ltd. tạo ra nhiều phúc lợi nhằm tăng hiệu quả làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân viên và quản lý.

Hỗ trợ đào tạo và đời sống

 • Hệ thống thanh toán

  Hỗ trợ các bảo hiểm theo quy định, ví dụ như bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc...

 • Thưởng nhân viên xuất sắc

  Vận hành hệ thống thưởng nhân viên xuất sắc thường xuyên/không thường xuyên.

 • Hỗ trợ ăn trưa

  E&W hỗ trợ ăn trưa trong ngày làm việc.

 • Hỗ trợ chi phí đào tạo

  Tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo nghiệp vụ và 80% chi phí đào tạo ngoại ngữ để nhân viên tự nâng cao trình độ.

Hỗ trợ nơi ở và an ninh công cộng

 • Hỗ trợ nơi ở

  Cung cấp nơi ở và khu nhà tập thể của công ty cho nhân viên từ nơi khác đến.

 • Quỹ chúc mừng/chia buồn

  Tài trợ chi phí chúc mừng và nghỉ phép trong các sự kiện ví dụ như cưới bản thân/thành viên gia đình, sinh nhật 60 tuổi...

 • Hỗ trợ đi lại

  Tài trợ chi phí mua xăng/dầu tùy theo quãng đường di chuyển bằng xe riêng.

Hỗ trợ hoạt động nghỉ dưỡng

 • Được nghỉ hè

  Được nghỉ phép hưởng lương 3 ngày mỗi năm, và được nghỉ hè linh hoạt 5 ngày.

 • Trợ cấp chi phí nghỉ hè

  Được trợ cấp số tiền nhỏ trong dịp nghỉ hè.

 • Giảm giá tiện ích khi đi nghỉ

  Nhân viên/quản lý và gia đình được nhận phiếu giảm giá khu nghỉ dưỡng.