Quy trình tuyển dụng

Đây là quy trình để bạn cùng phát triển với E&W.

※ Trong 3 tháng thử việc, nhận mức lương như nhân viên chính thức.