Mô Tả Công Việc

Các quản lý sẽ cùng phối hợp với nhau để tìm ra Giải Pháp Tổng Thể hướng tới tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao nhất.

Mô Tả Công Việc

Lĩnh Vực Kinh Doanh Nội Địa
 • Khu vực bệnh viện

  Nhập/sản xuất các sản phẩm tẩy trùng và hàng dùng một lần cho các bệnh viện để tránh lây nhiễm giữa bệnh nhân và chuyên viên y tế.

 • Sản xuất nội địa

  Lên kế hoạch sản xuất/vận hành hệ thống sản xuất ví dụ như cơ sở sản xuất, phương pháp sản xuất... để cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt nhất tới những khách hàng có nhu cầu.

 • Kinh doanh nội địa

  Phụ trách kinh doanh các sản phẩm B2C/B2B/Công NghiệpㆍVật tư phòng sạch. Giám sát các hoạt động kinh doanh nói chung, ví dụ như xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với từng kênh, nghiên cứu thị trường ㆍkhảo sátㆍnhận đơn hàngㆍquản lý khách hàng... để từ đó tạo ra các sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của họ.

 • Kế Hoạch Cung/Cầu

  Cân bằng các mức cung và cầu trong công ty để tăng lợi nhuận và sự hài lòng nơi khách hàng.

 • Mua Hàng

  Hỗ trợ vận hành công ty bằng cách thu mua các vật tư nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng vật tư cho dây chuyền sản xuất.

 • Quản lý phân phối

  Đảm bảo hiệu quả dòng sản phẩm xét về mặt thời gian và không gian, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động ví dụ như vận chuyển, lưu kho, bàn giao...

 • Chất lượng

  Giám sát từ thời điểm nhập kho nguyên liệu thô đến khi có thành phẩm tại khu vực sản xuất nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh cao nhất.

 • Kế hoạch quản lý

  Duy trì ổn định cơ cấu tài chính và nguồn doanh thu, ví dụ như tài chính, thuế, quỹ, công việc chung...

Chiến Lược Tương Lai
 • Chiến lược Marketing

  Xây dựng các chiến dịch và nội dung marketing (4P) cho sản phẩm/hạng mục để nâng cao giá trị và quy mô thương hiệu.

 • Nghiên Cứu & Phát Triển

  Nâng cấp sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường và khách hàng.

 • Nguồn Nhân Lực

  Bồi dưỡng nhân tài thông qua tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

 • Phát triển hệ thống

  Phát triển và triển khai hệ thống ERP.

Lĩnh Vực Kinh Doanh Nước Ngoài
 • Kinh doanh nước ngoài

  Quảng bá, kinh doanh, triển khai OEM với các công ty có uy tín khác ở nước ngoài. Chúng tôi dự kiến sẽ thành lập 14 chi nhánh ở nước ngoài.

 • NTI VINA
  (Công Ty tại TP
  Hồ Chí Minh, Việt Nam)

  Đơn vị này sản xuất các vật tư bệnh viện, công nghiệp, tiêu dùng, cung cấp OEM cho các công ty toàn cầu ví dụ như 3M, MEDLINE, Yuhan Kimberly... đồng thời sản xuất/cung cấp các sản phẩm của công ty.

 • JJIC VINA
  (Công Ty tại Hà Nội,
  Việt Nam)

  Sản xuất các sản phẩm vật tư phòng sạch và bán hàng nội địa tại Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.

 • E&W USA
  (Công ty tại Mỹ)

  Cung cấp Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) tại khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm thông qua mô hình B2B và là tiên phong trên thị trường ở mô hình B2C trực tuyến/ngoại tuyến.

 • JANGJUNG JAPAN
  (Chi nhánh Nhật Bản)

  Kinh doanh các sản phẩm của công ty được sản xuất tại Việt Nam trên thị trường Nhật Bản.

 • E&W GLOBAL
  (Văn Phòng tại Đức)

  Giám sát khu vực Tây Âu, Đông Âu, Nga và CIS, triển khai các công việc chung liên quan đến thị trường Châu Âu.