Bằng sáng chế và chứng nhận giấy phép

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy, có bằng sáng chế và đã được chứng nhận tới khách hàng.

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý

Chúng tôi đã được chứng nhận năng lực sản xuất và các dịch vụ bổ sung liên quan đến các vật tư phòng sạch, vật tư bệnh viện và sản phẩm công nghiệp.

Chứng nhận sáng chế

Chúng tôi sở hữu rất nhiều bằng sáng chế xuyên suốt lịch sử phát triển sản phẩm nhất quán.

Bằng sáng chế thiết kế

Chúng tôi sở hữu rất nhiều bằng sáng chế thiết kế đảm bảo được chất lượng và hiệu quả sử dụng.