Lời chào mừng của CEO

E&W Co., Ltd. nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng và bảo vệ bạn cũng như gia đình của bạn khỏi những nguy hiểm.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để mang lại chất lượng cao nhất trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ công nghệ mới nhất.

E&W Co., Ltd. sản xuất sản phẩm khẩu trang vệ sinh phòng nội địa đầu tiên năm 1992, hiện đang mở rộng sang khẩu trang tiêu dùng, khẩu trang công nghiệp, quần áo bảo hộ công nghiệp, sản phẩm vệ sinh và tiện ích bệnh viện trên cơ sở phát huy các tiềm năng nghiên cứu và phát triển.

Chúng tôi đang nỗ lực tiếp cận được mọi khách hàng trên toàn cầu thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu trong phân khúc khẩu trang tiêu dùng.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để mang lại sản phẩm quần áo bảo hộ Hàn Quốc chất lượng nhất trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ công nghệ mới nhất.

Chân thành cảm ơn.

Kim Jong Eun, CEO, E&W Co., Ltd.