Giới Thiệu Công Ty

Giới thiệu CI/BI của E&W Co., Ltd..

CI

Giới thiệu CI, đại diện cho sự tinh khiết, an toàn và thoải mái của các sản phẩm do E&W Co., Ltd sản xuất.

Tinh khiết, an toàn, thoải mái

3 màu trên biểu tượng của E&W tương ứng với sự tinh khiết, an toàn và thoải mái, tức là chúng tôi luôn hướng tới sự tinh khiết, an toàn và thoải mái trong các sản phẩm.

E&W Co., Ltd. mong muốn bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm để qua đó tạo ra một thế giới với chất lượng cuộc sống cao hơn. Muốn vậy, chúng tôi, E&W chú trọng vào những nghiên cứu liên quan đến Hàng Tiêu Dùng, Hàng Công Nghiệp, Các sản phẩm phòng sạch , vật tư bệnh viện cung cấp các sản phẩm sạch, an toàn và tiện lợi.

Dấu biểu tượng

Đây là dấu biểu tượng E&W
thể hiện những tinh túy của E&W

Hình Thức Logo

Đây là hình thức logo của E&W
trong đó tên được viết bằng tiếng Anh

Hệ màu

Hệ màu được sử dụng là CMYK được cấu thành từ những màu RGB và Pantone dạng điểm

 • PANTONE 2995 CP

  C67 M2 Y0 K0
  R0 G172 B235

 • PANTONE 151 CP

  C0 M60 Y100 K0
  R240 G131 B0

 • PANTONE 369 CP

  C68 M0 Y100 K0
  R79 G178 B51

BI

Giới thiệu BI, đại diện tổng thể cho các thương hiệu của E&W gồm có ANYGUARD, ANYSAFE, và ANYSAFE+.

ANYGUARD

Đây là thương hiệu hàng tiêu dùng của E&W với ý nghĩa bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Các sản phẩm theo đó luôn ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn mọi nguy hiểm.

ANYSAFE

Đây là thương hiệu hàng công nghiệp / các sản phẩm vệ sinh phòng sạch của E&W với ý nghĩa bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Các sản phẩm theo đó luôn ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo sự an toàn và ngăn chặn mọi nguy hiểm.

ANYSAFE+

Đây là thương hiệu các tiện ích bệnh viện của E&W Global với ý nghĩa bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Biểu tượng "+" tượng trưng cho bệnh viện, theo đó, logo này thể hiện hình ảnh của ngành y tế, sự Nâng Cấp / khác biệt so với các sản phẩm khác.